Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba budynków objętych modernizacją, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami


Brak rozwinięcia wymiarów