Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba lokali objętych modernizacją


Brak rozwinięcia wymiarów