Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Modernizacja w zakresie gruntów z pomiarem co najmniej 70% punktów granicznych


Brak rozwinięcia wymiarów