Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem 30%-69% punktów granicznych


Brak rozwinięcia wymiarów