Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem do 9% punktów granicznych lub bez pomiaru


Brak rozwinięcia wymiarów