Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami


Brak rozwinięcia wymiarów