Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (niepełnej)


Brak rozwinięcia wymiarów