Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (pełnej)


Brak rozwinięcia wymiarów