Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych


Brak rozwinięcia wymiarów