Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów objętych częścią opisową ewidencji gruntów i budynków


Brak rozwinięcia wymiarów