Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów objętych mapą ewidencyjną (analogową, rastrową bądź wektorową)


Brak rozwinięcia wymiarów