Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia pokrycia mapą wektorową prowadzoną równocześnie z mapą analogową


Brak rozwinięcia wymiarów