Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura pasiek
Pozycja grupowania:
Wielkość pasieki
Jednostka
miary
do 5 pni
od 6 do 10 pni
od 11 do 20 pni
od 21 do 50 pni
od 51 do 80 pni
od 81 do 150 pni
powyżej 150 pni