Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miód pozyskiwany z rodziny pszczelej
Pozycja grupowania:
Średnia ilość miodu z różnej wielkości pasieki
Jednostka
miary
powyżej 80 pni
pozostałe pasieki