Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką


Brak rozwinięcia wymiarów