Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia lasów w rezerwatach przyrody
Pozycja grupowania:
Rezerwaty przyrody
Pozycja grupowania:
TERYT (województwo)
Jednostka
miary
OgółemWojewództwa
FaunistycznyWojewództwa
KrajobrazowyWojewództwa
LeśnyWojewództwa
TorfowiskowyWojewództwa
FlorystycznyWojewództwa
WodnyWojewództwa
Przyrody nieożywionejWojewództwa
StepowyWojewództwa
SłonoroślowyWojewództwa