Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Rodzaje zakładów stacjonarnych
Jednostka
miary
szpital uzdrowiskowy
szpital uzdrowiskowy dla dzieci
Sanatorium uzdrowiskowe
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej