Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe umowy leasingu
Pozycja grupowania:
Termin na jaki zostały zawarte umowy leasingu
Jednostka
miary
Mniej niż 2 lata
Od 2 do 5 lat
Powyżej 5 lat