Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej


Brak rozwinięcia wymiarów