Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Płeć (kobiety)
Pozycja grupowania:
Sposób finansowania/dofinansowania pobytów pacjentów stacjonarnych
Pozycja grupowania:
Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Jednostka
miary
Ogółempełnopłatni65 lat i więcej
OgółemNFZ65 lat i więcej
OgółemZUS65 lat i więcej
OgółemKRUS65 lat i więcej
OgółemPFRON65 lat i więcej
Ogółeminne instytucje65 lat i więcej
Kobietypełnopłatni65 lat i więcej
KobietyNFZ65 lat i więcej
KobietyZUS65 lat i więcej
KobietyKRUS65 lat i więcej
KobietyPFRON65 lat i więcej
Kobietyinne instytucje65 lat i więcej