Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Płeć (kobiety)
Pozycja grupowania:
Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Jednostka
miary
Ogółem65 lat i więcej
Kobiety65 lat i więcej