Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość kredytów i/lub pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom


Brak rozwinięcia wymiarów