Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pobyt pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Jednostka
miary
65 lat i więcej