Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w obszarze chronionego krajobrazu
Pozycja grupowania:
TERYT (gmina)
Jednostka
miary
Gminy