Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia rezerwatów przyrody
Pozycja grupowania:
TERYT (gmina)
Jednostka
miary
Gminy