Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udział procentowy w akcji kredytowej realizowany na rzecz banku, innego podmiotu


Brak rozwinięcia wymiarów