Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
Pozycja grupowania:
dzieci pełnoletnie - powody opuszczenia placówki
Jednostka
miary
Usamodzielnieni, powrócili do rodziny naturalnej
Usamodzielnieni, założyli własne gospodarstwo
Pozostali