Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne przystanki
Pozycja grupowania:
Właściciel/Zarządzający
Pozycja grupowania:
Rodzaj przystanku
Jednostka
miary
OgółemAutobusowe
OgółemAutobusowe na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
OgółemTramwajowe
OgółemWspólne dla tramwajów i autobusów
Gmina - właścicielAutobusowe
Gmina - właścicielAutobusowe na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
Gmina - właścicielTramwajowe
Gmina - właścicielWspólne dla tramwajów i autobusów
Gmina - zarządzającyAutobusowe
Gmina - zarządzającyAutobusowe na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
Gmina - zarządzającyTramwajowe
Gmina - zarządzającyWspólne dla tramwajów i autobusów
Podmiot niebędący jednostką samorządowąAutobusowe
Podmiot niebędący jednostką samorządowąAutobusowe na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
Podmiot niebędący jednostką samorządowąTramwajowe
Podmiot niebędący jednostką samorządowąWspólne dla tramwajów i autobusów
Inna jednostka samorządowaAutobusowe
Inna jednostka samorządowaAutobusowe na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
Inna jednostka samorządowaTramwajowe
Inna jednostka samorządowaWspólne dla tramwajów i autobusów