Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
Pozycja grupowania:
Rodzaj sieci (trasy)
Pozycja grupowania:
Organizacja transportu publicznego
Jednostka
miary
AutobusoweZwiązek międzygminny
AutobusoweZwiązek międzygminny na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
AutobusowePorozumienie międzygminne
AutobusowePorozumienie międzygminne na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
AutobusoweZwiązek powiatowo-gminny
AutobusoweZwiązek powiatowo-gminny na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
TramwajoweZwiązek międzygminny
TramwajoweZwiązek międzygminny na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
TramwajowePorozumienie międzygminne
TramwajowePorozumienie międzygminne na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
TramwajoweZwiązek powiatowo-gminny
TramwajoweZwiązek powiatowo-gminny na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)