Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
Pozycja grupowania:
Rodzaj sieci (trasy)
Pozycja grupowania:
Gmina
Jednostka
miary
AutobusoweW granicach administracyjnych gminy
AutobusoweGmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
TramwajoweW granicach administracyjnych gminy
TramwajoweGmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)