Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Personel B+R według stanowisk
Pozycja grupowania:
Pracujący w działalności B+R
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemKobiety
personel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
personel wykonujący prace naukowo-badawczeKobiety
technicy i pracownicy równorzędniOgółem
technicy i pracownicy równorzędniKobiety
pozostały personelOgółem
pozostały personelKobiety