Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wychowankowie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
Pozycja grupowania:
charakterystyka wychowanków
Pozycja grupowania:
wiek wychowanków
Jednostka
miary
Przyjęci na podstawie orzeczenia sądu0 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduOd 1 do 3 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduOd 4 do 6 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduOd 7 do 9 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduOd 10 do 13 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduOd 14 do 17 lat
Przyjęci na podstawie orzeczenia sąduPełnoletni uczący się
Niepełnosprawni prawnie0 lat
Niepełnosprawni prawnieOd 1 do 3 lat
Niepełnosprawni prawnieOd 4 do 6 lat
Niepełnosprawni prawnieOd 7 do 9 lat
Niepełnosprawni prawnieOd 10 do 13 lat
Niepełnosprawni prawnieOd 14 do 17 lat
Niepełnosprawni prawniePełnoletni uczący się
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej0 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejOd 1 do 3 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejOd 4 do 6 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejOd 7 do 9 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejOd 10 do 13 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejOd 14 do 17 lat
Po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczejPełnoletni uczący się
Cudzoziemcy0 lat
CudzoziemcyOd 1 do 3 lat
CudzoziemcyOd 4 do 6 lat
CudzoziemcyOd 7 do 9 lat
CudzoziemcyOd 10 do 13 lat
CudzoziemcyOd 14 do 17 lat
CudzoziemcyPełnoletni uczący się
Chorujący przewlekle0 lat
Chorujący przewlekleOd 1 do 3 lat
Chorujący przewlekleOd 4 do 6 lat
Chorujący przewlekleOd 7 do 9 lat
Chorujący przewlekleOd 10 do 13 lat
Chorujący przewlekleOd 14 do 17 lat
Chorujący przewleklePełnoletni uczący się
Sieroty0 lat
SierotyOd 1 do 3 lat
SierotyOd 4 do 6 lat
SierotyOd 7 do 9 lat
SierotyOd 10 do 13 lat
SierotyOd 14 do 17 lat
SierotyPełnoletni uczący się
Półsieroty0 lat
PółsierotyOd 1 do 3 lat
PółsierotyOd 4 do 6 lat
PółsierotyOd 7 do 9 lat
PółsierotyOd 10 do 13 lat
PółsierotyOd 14 do 17 lat
PółsierotyPełnoletni uczący się
Małoletnie matki0 lat
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia