Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w aptece, punkcie aptecznym
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety