Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Eksploatacja statku przez zagranicznego (obcego) przewoźnika
Pozycja grupowania:
Liczba miesięcy w roku
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12