Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ogrzewanie
Pozycja grupowania:
Urządzenia grzewcze
Jednostka
miary
Czas wykorzystania (liczba dni rocznie)
Wiek urządzenia (w latach)
Liczba sztuk