Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Pozycja grupowania:
Urządzenia zużywające paliwa i energię
Pozycja grupowania:
liczba porządkowa
Jednostka
miary
Wiek urządzenia (w latach)1
Wiek urządzenia (w latach)2
Czas wykorzystania (liczba dni rocznie)1
Czas wykorzystania (liczba dni rocznie)2