Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urządzenia do gotowania posiłków
Pozycja grupowania:
liczba porządkowa
Pozycja grupowania:
Urządzenia zużywające paliwa
Jednostka
miary
1Czas wykorzystania (liczba godzin tygodniowo)
1Wiek urządzenia (w latach)
2Czas wykorzystania (liczba godzin tygodniowo)
2Wiek urządzenia (w latach)