Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pompa ciepła
Pozycja grupowania:
Pompy ciepła
Jednostka
miary
Ilość energii cieplnej (Qg) uzyskanej z instalacji, w której funkcjonuje pompa ciepła
Ilość energii elektrycznej (N) zużytej do napędu instalacji, w której funkcjonuje pompa ciepła
Moc zainstalowana pompy ciepła
Wartość współczynnika efektywności energetycznej pompy ciepła - COP (według danych producenta)
Powierzchnia ogrzewana za pomocą pompy ciepła
Okres funkcjonowania pompy ciepła (liczba miesięcy w roku)