Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakterystyka mieszkania
Pozycja grupowania:
Charakterystyka mieszkania
Jednostka
miary
Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania
Powierzchnia ogrzewana
Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu
Współczynnik przenikania ciepła okien