Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia odnawialna dostarczona przez pompy ciepła
Pozycja grupowania:
Numer instalacyjny pompy
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10