Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
Pozycja grupowania:
Właściciel/Zarządzający
Jednostka
miary
Ogółem
Gmina - właściciel
Gmina - zarządzający
Podmiot niebędący jednostką samorządową
Inna jednostka samorządowa