Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość brutto środków trwałych - zmniejszenie wartości brutto
Pozycja grupowania:
Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Pozycja grupowania:
Środki trwałe - zmniejszenie wartości brutto
Jednostka
miary
OgółemŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
OgółemŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
OgółemŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Grunty (grupa 0)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Grunty (grupa 0)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Grunty (grupa 0)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
zasadzenia wieloletnieŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
zasadzenia wieloletnieŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
zasadzenia wieloletnieŚrodki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
zespoły komputerowe (rodzaj 487)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
zespoły komputerowe (rodzaj 487)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
zespoły komputerowe (rodzaj 487)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Środki transportu (grupa 7)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Środki transportu (grupa 7)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Środki transportu (grupa 7)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Inwentarz żywy (grupa 9)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Inwentarz żywy (grupa 9)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Inwentarz żywy (grupa 9)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)
Budynki i lokale (grupa 1)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji
Budynki i lokale (grupa 1)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży
Budynki i lokale (grupa 1)Środki trwałe zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione (w tym przekazania)