Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż ciepła
Pozycja grupowania:
Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
Pozycja grupowania:
Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Jednostka
miary
Biopaliwa stałe-ług powarzelnyElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe-ług powarzelnyCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe-odpady zwierzęceElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe-odpady zwierzęceCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz z procesów termicznychElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z procesów termicznychCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasyElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasyCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnychElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnychCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwaElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwaCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - uprawy energetyczneElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - uprawy energetyczneCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - biomasa leśnaElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - biomasa leśnaCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz pozostałyElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz pozostałyCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz z wysypisk odpadówElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z wysypisk odpadówCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz z oczyszczalni ściekówElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z oczyszczalni ściekówCiepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz rolniczyElektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz rolniczyCiepłownie - instalacje jednopaliwowe