Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Źródła finansowania
Pozycja grupowania:
Źródła finansowania
Jednostka
miary
Dotacje
Dotacje budżetu państwa
Dotacje budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Fundusze zagraniczne
Fundusze ze środków unijnych
Środki własne
Wpływy z biletów z seansów filmowych
Sponsoring
Inne (jakie?)