Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ładowność pojazdów drogowych
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Pozycja grupowania:
Tabor samochodowy
Jednostka
miary
Ogółemnaczepy ciężarowe razem
Ogółemnaczepy ciężarowe o ładowności do 19,9 tony
Ogółemnaczepy ciężarowe o ładowności 20,0-24,9 tony
Ogółemnaczepy ciężarowe o ładowności 25,0-29,9 tony
Ogółemnaczepy ciężarowe o ładowności 30,0 ton i więcej
Ogółemnaczepy ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów wielkich (20’ i więcej)
Ogółemsamochody ciężarowe razem
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 1,0-1,5 tony
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 1,6-3,5 tony
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 3,6-6,9 tony
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 7,0-9,9 tony
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 10,0-14,9 tony
Ogółemsamochody ciężarowe o ładowności 15,0 ton i więcej
Ogółemsamochody ciężarowe na olej napędowy
Ogółemsamochody ciężarowe na benzynę
Ogółemsamochody ciężarowe na skroplony gaz płynny (LPG)
Ogółemsamochody ciężarowe na gaz zmienny sprężony (CNG)
Ogółemsamochody ciężarowe na gaz zmienny skroplony (LNG)
Ogółemsamochody ciężarowe na energię elektryczną
Ogółemsamochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów wielkich (20’ i więcej)
Ogółemprzyczepy ciężarowe razem
Ogółemprzyczepy ciężarowe o ładowności 4,9 tony i mniej
Ogółemprzyczepy ciężarowe o ładowności 5,0-9,9 tony
Ogółemprzyczepy ciężarowe o ładowności 10,0-14,9 tony
Ogółemprzyczepy ciężarowe o ładowności 15,0 ton i więcej
Ogółemprzyczepy ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów wielkich (20’ i więcej)
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe razem
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe o ładowności do 19,9 tony
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe o ładowności 20,0-24,9 tony
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe o ładowności 25,0-29,9 tony
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe o ładowności 30,0 ton i więcej
Transport międzynarodowynaczepy ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów wielkich (20’ i więcej)
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe razem
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 1,0-1,5 tony
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 1,6-3,5 tony
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 3,6-6,9 tony
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 7,0-9,9 tony
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 10,0-14,9 tony
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe o ładowności 15,0 ton i więcej
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na olej napędowy
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na benzynę
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na skroplony gaz płynny (LPG)
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na gaz zmienny sprężony (CNG)
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na gaz zmienny skroplony (LNG)
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe na energię elektryczną
Transport międzynarodowysamochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów wielkich (20’ i więcej)
Transport międzynarodowyprzyczepy ciężarowe razem
Transport międzynarodowyprzyczepy ciężarowe o ładowności 4,9 tony i mniej
Transport międzynarodowyprzyczepy ciężarowe o ładowności 5,0-9,9 tony
Transport międzynarodowyprzyczepy ciężarowe o ładowności 10,0-14,9 tony
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia