Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wozodni pracy
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Pozycja grupowania:
Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Jednostka
miary
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,0-1,5 tony
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,6-3,5 tony
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,0-1,5 tony
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,6-3,5 tony