Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zdolność przesyłowa rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj produktów przetłaczanych
Jednostka
miary
Ropa naftowa
Produkty naftowe