Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport rurociągowy
Pozycja grupowania:
Ropa naftowa
Pozycja grupowania:
Kierunek w transporcie międzynarodowym
Jednostka
miary
Transport rurociągowyRopa naftowaEksport (wywóz)
Transport rurociągowyRopa naftowaPrzywóz drogą lądową
Transport rurociągowyRopa naftowaPrzywóz przez porty morskie
Transport rurociągowyRopa naftowaTranzyt
Transport rurociągowyRopa naftowaTranzyt przez porty morskie