Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekty nadzorowane, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Jednostka
miary
Suma (1.1,1.2)
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)
Chłodnie składowe wolnostojące
Zakłady przepakowywania - niezależne
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwa
Suma (1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5-1.1.2.8)
Suma (1.1.2.1.1-1.1.2.1.7)
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące ubój zwierząt gospodarskich
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt gospodarskich kopytnych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy składujące w warunkach chłodniczych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy przetwórstwa mięsa zwierząt gospodarskich kopytnych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące produkcję MM lub MOM lub SWM z mięsa zwierząt gospodarksich kopytnych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące produkcję tłuszczów zwierzęcych i skwarek
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące obróbkę jelit, pęcherzy i żołądków
Suma (1.1.2.2.1-1.1.2.2.5)
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące ubój drobiu lub zajęczaków
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące rozbiór mięsa drobiowego lub zajęczaków
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy składujące w warunkach chłodniczych: drób i zajęczaki
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy przetwórstwa mięsa drobiowego lub zajęczaków
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące produkcję MM lub MOM lub SWM z mięsa drobiowego lub zajęczaków
Suma (1.1.2.3.1-1.1.2.3.6)
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące ubój zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące rozbiór mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy składujące w warunkach chłodniczych: zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy przetwórstwa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące produkcję MM lub MOM lub SWM z mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące obróbkę jelit, żołądków lub pęcherzy zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Suma (1.1.2.4.1-1.1.2.4.4)
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy obróbki dziczyzny
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące rozbiór dziczyzny
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy prowadzące przetwórstwo dziczyzny
Zakłady zatwierdzone, w których funkcjonują działy składujące dziczyznę w warunkach chłodniczych
Zakłady zatwierdzone prowadzące wyłącznie produkcję MM lub MOM lub SWM
Zakłady zatwierdzone prowadzące wyłącznie przetwórstwo mięsa
Zakłady zajmujące się wyłącznie tłuszczami zwierzęcymi i skwarkami
Zakłady prowadzące wyłącznie obróbkę jelit lub pęcherzey lub żołądków
Zakłady wysyłki - żywe mięczaki dwuskorupowe
Zakłady oczyszczania - żywe mięczaki dwuskorupowe
Statki przetwórnie
Statki zamrażalnie
Rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa
Zakłady zatwierdzone przetwórstwa produktów rybołówstwa
Zakłady zatwierdzone przetwórstwa mleka
Punkty odbioru mleka
Zakłady pakowania jaj
Zakłady produkcji jaj płynnych
Zakłady zatwierdzone przetwórstwa jaj
Zakłady przetwórcze - żabie udka i ślimaki
Zakłady odbierające surowce lub produkujące żelatynę
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia