Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Decyzje administracyjne związane z niezgodnościami w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Podstawy decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia niezgodności w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Jednostka
miary
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. f rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. g rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)art. 54 ust. 2 lit. h rozp. 882/2004
Suma (1.1,1.2)ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. f rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. g rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)art. 54 ust. 2 lit. h rozp. 882/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. f rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. g rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)art. 54 ust. 2 lit. h rozp. 882/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. f rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. g rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceart. 54 ust. 2 lit. h rozp. 882/2004
Chłodnie składowe wolnostojąceustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. f rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. g rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneart. 54 ust. 2 lit. h rozp. 882/2004
Zakłady przepakowywania - niezależneustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwaart. 54 ust. 2 lit. a rozp. 882/2004
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwaart. 54 ust. 2 lit. b rozp. 882/2004
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwaart. 54 ust. 2 lit. c rozp. 882/2004
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwaart. 54 ust. 2 lit. d rozp. 882/2004
Rynki hurtowe- z wyłączeniem produktów rybołówstwaart. 54 ust. 2 lit. e rozp. 882/2004
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
14
Nastepna
Ostatnia